Mr. Milind Pujari
Chief Financial Officer
Bharat Gears Limited
Kausa Shil
Mumbra
Distt. Thane-400612
Maharashtra
Email : milindpujari@bharatgears.com
Phone - +91 22 25357500
Mr. Prashant Khattry
Company Secretary
Bharat Gears Limited
20 K.M. Mathura Road
P.O. Amar Nagar
Faridabad-121003
Haryana
Email : prashant.khattry@bglindia.com
Phone - +91 129 4288888